بایگانی برچسب: کاتالوگ و مشخصات فنی ميني بوس ایویکو مدل آراد A36.13 از گروه صنعتی زامیاد

کاتالوگ و مشخصات فنی مینی بوس ایویکو مدل آراد A36.15 از گروه صنعتی زامیاد

آراد

مشخصات کلی ابعاد طول کلی خودرو ۴۸۴۵mm عرض ۲۰۰۰mm ارتفاع ۲۵۰۰mm فاصله بین محوری ۲۸۰۰mm فاصله محور عقب تا انتها ۱۰۴۵mm فاصله محور جلو تا ابتدا ۱۰۰۰mm عرض داخل اتاق ۱۸۰۰mm ارتفاع داخل اتاق ۱۶۵۰mm اوزان وزن خالص ۲۴۳۵mm وزن ناخالص (G.V.W) ۳۵۵۰mm ظرفیت مجاز بار ۱۱۱۵mm بار مجاز محور …

توضیحات بیشتر »

کاتالوگ و مشخصات فنی مینی بوس ایویکو مدل آراد A36.13 از گروه صنعتی زامیاد

مینی بوس آراد

مشخصات کلی ابعاد طول کلی خودرو ۴۸۴۵mm عرض ۲۰۰۰mm ارتفاع ۲۵۰۰mm فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب ۲۸۰۰mm حداقل فاصله از سطح زمین ۱۶۵mm فاصله محور عقب تا انتها ۱۰۴۵mm فاصله محور جلو تا ابتدا ۱۰۰۰mm عرض داخل اتاق ۱۸۲۰mm ارتفاع داخل اتاق ۱۶۹۰mm اوزان وزن خالص ۲۶۱۵Kg …

توضیحات بیشتر »