بایگانی برچسب: کاتالوگ و مشخصات فنی اتوبوس گازسوز از گروه صنعتی آذهایتکس