بایگانی برچسب: واردات ۱۰هزار کشنده و اتوبوس تا بهار ۱۴۰۳

واردات ۱۰هزار کشنده و اتوبوس تا بهار ۱۴۰۳

نیم کلاچ: پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از اخبار خودرو: رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت: بخشی از ناوگان جاده‌ای و باری کشور در کمتر از ۸ماه آینده با واردات ۲هزار دستگاه اتوبوس مسافری و ۸هزار کامیون و کشنده نوسازی خواهد شد. نوسازی ناوگان تجاری کشور در شرایطی تقریبا متوقف …

توضیحات بیشتر »

واردات ۱۰هزار کشنده و اتوبوس تا بهار ۱۴۰۳

نیم کلاچ: پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از اخبارخودرو: رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت: بخشی از ناوگان جاده‌ای و باری کشور در کمتر از ۸ماه آینده با واردات ۲هزار دستگاه اتوبوس مسافری و ۸هزار کامیون و کشنده نوسازی خواهد شد. نوسازی ناوگان تجاری کشور در شرایطی تقریبا متوقف شده که …

توضیحات بیشتر »