بایگانی برچسب: کاتالوگ و مشخصات فنی بیل مکانیکی چرخ زنجیری هیوندای R800LC-9

کاتالوگ و مشخصات فنی بیل مکانیکی چرخ زنجیری SC360-8 از گروه صنعتی دلتا راه ماشین

بیل مکانیکی SC360

مشخصات فنی بیل چرخ زنجیری SC360-8 تعداد سیلندر ۶ قدرت ۲۵۰HP حجم باکت ۱.۶m3 حداکثر ارتفاع حفاری ۱۰۲۰۰mm حداکثر ارتفاع تخلیه ۷۱۳۵mm حداکثر عمق حفاری ۷۳۷۰mm حداکثر حفاری در زمین ۱۰۹۱۰mm حداکثر دسترسی به حفاری ۱۱۱۰۰mm عرض زنجیر ۶۰۰mm وزن دستگاه ۳۴۸۰۰kg .  

توضیحات بیشتر »

کاتالوگ و مشخصات فنی بیل مکانیکی چرخ زنجیری SC220-9 از گروه صنعتی دلتا راه ماشین

مشخصات فنی بیل مکانیکی چرخ زنجیری SC220-9 تعداد سیلندر ۶ قدرت ۱۸۰HP حجم باکت ۱m3 حداکثر عمق حفاری ۶۹۳۰mm حداکثر ارتفاع تخلیه ۶۳۸۳mm حداکثر ارتفاع حفاری ۹۲۵۵mm حداکثر حفاری در زمین ۹۹۹۳mm حداکثر دسترسی به حفاری ۱۰۱۷۳mm عرض زنجیر ۶۰۰mm وزن دستگاه ۲۴۰۰۰kg   .  

توضیحات بیشتر »