استعلام کارت هموشمند

استعلام کارت هوشمند رانندگان و ناوگان

استعلام کارت هوشمند رانندگان و ناوگان

نیم کلاچ: به منظور استعلام کارت هوشمند ناوگان باری و مسافری و همجنین رانندگان زحمت کش باید به سایت سازمان راهداری مراجعه کنید و استعلام بگیرید.همچنین از اینجا هم می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه کلیک کنید در انتهای هر قسمت به استعلام مورد نظر خود دست یابید.

استعلام های الکترونیک

 

برای استعلام کارت هوشمند راننده کلیک کنید.

برای استعلام کارت هوشمند ناوگان باری کلیک کنید.

برای استعلام کارت هوشمند ناوگان مسافری کلیک کنید.

برای استعلام کارت سلامت راننده کلیک کنید.

برای استعلام دوره های آموزشی راننده کلیک کنید.

برای استعلام پیمایش ناوگان کلیک کنید.

برای استعلام نیمه یدک کلیک کنید.